Skip to main content

Biologisch stro

Stro

Het stro wat achterblijft na de oogst van het graan wordt geperst in grote en/of kleine pakken van respectievelijk 350kg of 10kg. Het stro gaat in de opslag voor de verkoop aan veehouders of moestuineigenaren gedurende het winterseizoen. Soms wordt het stro gehakseld en blijft het achter op het land als voedingsstof voor de bodem.