Skip to main content

Over ons

Over de Voortse Hoeve

De Voortse Hoeve kent een lange historie als biologisch bedrijf. Vanaf 2001 is het bedrijf gecertificeerd door SKAL. Vanuit de basis in 2001 is het een gemengd bedrijf geweest met varkens. In 2019 hebben we besloten te stoppen met de varkenshouderij en ons volledig te richten op akkerbouw, natuurbeheer en Agroforestry. We hebben vanaf 2009 deze onderdelen van het bedrijf uitgebouwd tot serieuze bedrijfstakken. Alle onderdelen van het bedrijf zijn volledig biologisch gecertificeerd. Vanuit de biologische gedachtegang zijn we continu bezig met het beheren van gronden in balans met natuur. Dit betekend dat we minimaal bemesten (op maat) en vooral met kringloopmateriaal (stro, compost en bokasi) de bodem verrijken zodat het bodemleven en het organische stofgehalte toeneemt. Door deze methodiek komt de bodem in balans en is deze veerkrachtig en weerbaar in droge en natte periodes. De gewassen kunnen voldoende lucht, water en voedingsstoffen opnemen waardoor er een goed gewas groeit. Afgelopen jaren heeft onderzoek en praktijk uitgewezen dat toepassingen van strokenteelt in combinatie met bomen en struiken dit proces nog verder stimuleert. Vandaar dat we vanaf 2018 dit systeem hebben geïntroduceerd op ons bedrijf.