Skip to main content

Biologisch natuurstrooisel

Natuurstrooisel

Op de lager gelegen natuurgronden wordt elk jaar het gras gemaaid na het broedseizoen. Dit wordt tussen de 5 en 15 dagen gedroogd. Daarna wordt het in ronde balen geperst in opslag gereden voor de verkoop. Het product bevat naast grassen ook kruiden en stengelachtig materiaal. Daardoor is grover van structuur en geschikt voor potstallen en moestuinen