Skip to main content

Biologische granen

Granen

Op de schrale zandgronden van Brabant wordt van oudsher graan geteeld. Graan als grondstof voor de broodbakkerij en als voedsel voor varkens en koeien. Er wordt op de akkers vruchtwisseling toegepast met rogge, gerst en triticale. Ook wordt er afgewisseld met zomer- en wintergranen.

Het graan wordt in overleg met afnemers in containers geoogst voor transport of het wordt in bigbags geoogst voor tijdelijke opslag.

Graan